Documenten

Documenten

Voor verschroting haalt Akkerman metaalrecycling werkelijk alles op wat ook maar voor metaalafval in aanmerking komt. In de volksmond is een veel gebruikte term (oud ijzer) . Zo verzorgen wij afvoer van verschilende soorten metaal of oud ijzer bij particulieren en bedrijven. Hiervan kunnen wij een verklaring afgeven dat de aangeleverde goederen voor de schroot zijn aangeboden. Een verschrotingverklaring zodat u er zeker van kunt zijn dat de aangeboden goederen vernietigd worden. Deze verschrotingsverklaring gaat in combinatie met een vrachtbrief. (BEGELEIDINGSBRIEF).

Nut van de begeleidingsbrief.

In principe moet bij elk beroepsmatig transport van afvalstoffen binnen Nederland een begeleidingsbrief aanwezig zijn. Zodra het vervoerde afval wordt afgegeven aan een ander, dient daarbij ook de betreffende begeleidingsbrief te worden overgedragen. In de begeleidingsbrief dient de informatie verwerkt te worden:

 

 • Omschrijving van de vervoerde afvalstoffen;
 • De datum van afgifte;
 • De naam aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
 • De benaming en de hoeveelheid van die afvalstoffen;
 • De plaats waar de afvalstoffen worden afgegeven;
 • De voorgenomen wijze van beheer van de afvalstoffen;
 • Ingeval de afgifte geschiedt door tussenkomst van een ander die opdracht heeft de afvalstoffen te vervoeren naar degene voor wie deze zijn bestemd.

   

Vermelding vernietigingsverklaring

Op deze vernietigingsverklaring staan de volgende oud ijzer en metalen vermeld:

 

 • Een omschrijving van de vernietigde partij.
 • Een omschrijving van de soorten oud ijzer en metalen.
 • De datum van de vernietiging.
 • De locatie van de vernietiging én de herkomst.
 • Een handtekening van de verantwoordelijke.
   

   

Direct afvoeren oud ijzer.

Bel: 0318 513893 of 06 22883226.

VERSCHROTING.

BIJ HET AFVOEREN VAN KAN EEN VEKLARING WORDEN AFGEGEVEN

In deze verklaring wordt in grote lijnen beschreven wat de producten zijn die worden afgevoerd. Deze verschrotings verklaring worden meestal overlegd bij producten met gevoelige informatie. Bijvoorbeeld verzorgen wij gecertificeerde afvoer. Bij afvoer van uw ICT afval zal een verschrotingsverklaring en vrachtbrief worden overlegd. Voor het afhalen van ICT materialen of bekabeling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Info Verschroting.

BEGELEIDINGSBRIEF.

OOK BEKEND ALS VRACHTBRIEF VOOR BEROEPSMATIG VERVOER.

Per 1 februari 2011 is de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd. Voor de handhaving en de opsporing is met name van belang dat de begeleidingsbrieven zijn gewijzigd.

 Info Vrachtbrief.

NIWO GECERTIFICEERD.

ONS BEDRIJF IN V.I.H.B GECERTIFICEERD

Ons bedrijf is V.I.H.B gecertificeerd. De toekenning van dit nummer is vereist bij het beroepsmatig vervoeren- inzamelen- handelen, en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen, afgegeven door de Niwo.

 

Sitemap.

OFFERTE LATEN MAKEN.

WIJ MAKEN VRIJBLIJVEND BIJ U EEN OFFERTE.

U kunt door Akkerman metaalrecycling ook vrijblijvend een offerte laten maken.Indien gewenst kunnen wij ook zorg dragen voor alle bijkomende administratieve zaken.

 Info Offerte.